Inovasi

Maksud Pembelajaran Mesin

Pembelajaran mesin (Machine Learning) merupakan salah satu cabang dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang membolehkan sistem komputer mempelajari dan memperbaiki diri daripada pengalaman tanpa perlu diprogram secara khusus. Dengan kata lain, pembelajaran mesin memungkinkan komputer untuk belajar daripada data dan membuat keputusan atau ramalan berdasarkan data tersebut.

Langkah-langkah Asas dalam Pembelajaran Mesin:

  1. Pengumpulan Data: Langkah pertama dalam pembelajaran mesin adalah mengumpul set data yang akan digunakan untuk latihan. Data ini boleh datang dalam pelbagai bentuk seperti teks, imej, audio, atau data numerik.
  2. Pembersihan dan Penyediaan Data: Setelah data dikumpul, langkah seterusnya adalah membersihkan dan menyediakan data tersebut. Ini termasuk menghilangkan data yang tidak lengkap, mengatasi masalah data yang hilang, dan memformat data agar sesuai untuk analisis.
  3. Pemilihan Model: Terdapat pelbagai jenis model pembelajaran mesin, dan pemilihan model bergantung kepada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Beberapa contoh model termasuk regresi linear, pengkelasan, rangkaian neural, dan banyak lagi.
  4. Latihan Model: Model yang dipilih kemudian dilatih menggunakan set data latihan. Proses ini melibatkan penyesuaian parameter model agar dapat membuat ramalan yang tepat berdasarkan data latihan.
  5. Pengujian Model: Setelah model dilatih, ia diuji menggunakan set data ujian yang berbeza daripada set data latihan. Ini bertujuan untuk menilai prestasi model dalam membuat ramalan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.
  6. Penilaian dan Penyempurnaan: Berdasarkan keputusan pengujian, model mungkin perlu disempurnakan lagi untuk meningkatkan prestasinya. Ini boleh dilakukan dengan menyesuaikan parameter model atau menggunakan teknik pembelajaran mesin yang berbeza.
  7. Penggunaan Model: Akhirnya, model yang telah dilatih dan diuji boleh digunakan untuk membuat ramalan atau keputusan dalam aplikasi dunia nyata.

Pembelajaran mesin mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidang seperti perubatan, kewangan, pengeluaran, dan banyak lagi. Dengan kemajuan teknologi, pembelajaran mesin terus berkembang dan memberikan peluang baru dalam pelbagai industri.

Related posts
Inovasi

Teknologi AI dan fungsinya

Inovasi

Sejarah ChatGpt

Inovasi

ChatGPT: Alat Bantuan AI untuk Komunikasi Efektif

Inovasi

Apakah Notch Pada Telefon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *